Privat Policy

Insamlingen av dina personuppgifter på hobbii.se överensstämmer alltid med gällande lagar och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Din IP-adress och alla uppgifter registreras automatiskt av webbutiken.info. När du lägger din beställning hos webbutiken.info uppger du dina personuppgifter, som sedan sparas hos oss. I samband med ditt köp och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Vi använder även uppgifterna för att registrera dig i våran kundklubb (information ovan). Du har enligt personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta kundtjänst för frågor om personuppgiftshantering.

Nyhetsbrev

  • Din epost samlas in och kommer att användas i marknadsförings- och informationssyfte av Webbutiken i Lycksta.
  • Vi sparar din epost-adress i vårt register så länge Du vill.
  • Du kan när du vill avregistrera dig för kommande nyhetsbrev, vilket innebär att Webbutiken slutar skicka marknadsföring till din epost och vi tar även bort dig ur vårt register. Du finner länken till att avprenumerera från våra nyhetsbrev längst ner i nyhetsbrevet.
  • Webbutiken är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Vi sprider inte din e-post vidare till någon tredje part.
  • När jag registrerar mig som kund, godkänner jag därmed dessa användarvillkor samt behandling av mina personuppgifter i enlighet med Webbutikens Integritetspolicy.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Webbutiken lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Webbutikens rättsliga intressen.

Som medlem i våran kundklubb lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Vad används mina personuppgifter till?

Webbutiken samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Webbutiken hemsida, använder dig av våran support, besöker våran hemsida eller på annat sätt har kontakt med oss. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Webbutiken samlar även in och uppdaterar adressuppgifter via tredjepartstjänster.