Lista produkter efter tillverkare: Kero

Kero är familjeföretaget som naturgarvat och producerat läder och näbbskor i Sattajärvi, Swedish Lapland, sedan 1929. Produkterna tillverkas för hand i vårt skomakeri. Vår tradition och erfarenhet garanterar läder av hög kvalitet.

1920-TALET Yrjö startar garveriet 1929 1930-TALET Postorderverksamheten ser dagens ljus 1933. En handfull hemskomakare jobbar för KERO´s 1940-TALET Första moderniseringen. Ny maskinpark med skivmaskin till garveriet. 1950-TALET Första postorderkatalogen trycks på 6 sidor och med ett 10-tal produkter. 1960-TALET Modernisering av skomakeriet med ny maskinpark. 1970-TALET Det nya moderna garveriet är färdigbyggt. Näbbskons högkonjunktur 300 par näbbskor per dag. Som mest gick det ut 72 000 par under ett år. 1980-TALET Stor satsning på postorderverksamheten.


Renskinnen kommer från den samiska näringens renskötsel. En näring som är av central betydelse i det samiska samhället. Renskötseln är inte bara en boskapsnäring utan bär också en lång kulturell tradition och samisk identitet. Renskötarens uppgift är att skydda och ta vara på renens bästa för att få utkomst av sin näring. En del av att få en utkomst från sin renskötsel kan vara att sälja renskinn för garvning.


Mer
Visar 1 - 2 av 2 artiklar
Visar 1 - 2 av 2 artiklar